Til deg som bytter fra Dexcom G4 til G6 på mobil

Til deg som bytter fra G4 til Dexcom G6 mottaker

DEXCOM G6 – NÅ PÅ MOBIL!

Dexcom G6® er det nyeste utstyret for kontinuerlig glukosemåling (CGM), der du ser glukoseverdiene dine direkte i mobilen** eller i mottakeren. Du hører en alarm hvis verdien blir for høy eller for lav – og kan reagere straks for å unngå føling og høye verdier. Dessuten kan du følge for eksempel ditt barns verdier og hjelpe til med gode råd og støtte.

Se dine verdier direkte i mobilen – hele tiden
• Følger-app
• Uten fingerstikk